ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ.

Read More

ประมวลภาพการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการพิเศษนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประมวลภาพการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการพิเศษนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 21 ก.ค. 2561  ...
Read More

ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสาขา ณ ที่ตั้ง

การประเมินประกันคุณภาพภายใน สาขาการบัญชี ได้คะแนนที่ 3.59 การประเมินประกันคุณภาพภายใน สาขาการตลาด ได้คะแนนที่  3.43 การประเมินประกันคุณ...
Read More