โครงการ "ขายหน้า" ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11/03/61 รอง ผอ.ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี  ได้ เป็นประธานในการเปิดงาน  การนำเสนอผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการ "ขายหน้า" ข...
Read More

การประชุมอนุมัติข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2-1-2017

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี(ศรีวัฒนา) ทำการประชุมอนุมัติข้อสอบปลายภาคเรี...
Read More

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี(ศรีวัฒนา)แสดงความยินดีกับท่าน ดร.สายพิณ ปั้นทอง และ ดร.พิสมัย เหล่าไทย สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก

วันเสาร์ที่ 3 มี.ค.61 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี(ศรีวัฒนา)แสดงความยินดีกับท่าน ดร.สายพิณ ปั้นทอง และ ดร.พิสมัย เหล่าไทย สำเร็จการศึกษาร...
Read More