โครงการแข่งขันออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO

โครงการแข่งขันออนไลน์เกมกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ GEO
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น.ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้การทำธุรกิจในตลาดโลก โดยผ่านเกมสถานการณ์จำลอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ วางนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจ และสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจสั่งการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนอื่น ๆ
3. เพื่อฝึกให้ผู้เล่นรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานซึ่งกัน หรือการควบรวมกิจการของบริษัท
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
สมัครได้ที่ www.east.spu.ac.th/thaisim/Share on Google Plus

About Unknown

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
    Blogger Comment
    Facebook Comment