อาจารย์รสิตา สังข์บุญนาค ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพานิชย์บริหารธุรกิจวิทยาลัย


Share on Google Plus

About Unknown

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
    Blogger Comment
    Facebook Comment