ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี มอบเงินช่วยเหลือ นายนาวิน ซอมัน ศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ที่ประสบอัคคีภัย

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือ นายนาวิน ซอมัน ศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ที่ประสบอัคคีภัย โดยเป็นเงินช่วยเหลือจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ , ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี คณะครูอาจารย์ และ นักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ เป็นเงินทั้งสิ้น 32,409.- บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน)

Share on Google Plus

About Unknown

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
    Blogger Comment
    Facebook Comment