สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 5 โครงงาน 


Share on Google Plus

About Thonburi University

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
    Blogger Comment
    Facebook Comment