ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสาขา ณ ที่ตั้ง

การประเมินประกันคุณภาพภายใน สาขาการบัญชี ได้คะแนนที่ 3.59
การประเมินประกันคุณภาพภายใน สาขาการตลาด ได้คะแนนที่  3.43
การประเมินประกันคุณภาพภายใน สาขาการจัดการ ได้คะแนนที่ 
การประเมินประกันคุณภาพภายใน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้คะแนนที่  3.44


Share on Google Plus

About Unknown

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
    Blogger Comment
    Facebook Comment