ประชุมพิจารณาผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ทางศูนย์การศึกษาร่วมประชุมพิจารณาผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. ห้อง B301


Share on Google Plus

About Unknown

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
    Blogger Comment
    Facebook Comment