ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานทางเทคโนโลยีของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ