ประมาลภาพ งานนำเสนอผลงานทางเทคโนโลยี ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ "งานขายหน้า"


งานนำเสนอผลงานทางเทคโนโลยี ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ "งานขายหน้า" ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ดูเพิ่มเติมได้ที่ Tru-Stech กิจกรรม